ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

  • ANAKYKLWSI
  • NITSA
  • ALEXANDRAKIS

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η αντ/ρχος αρμόδια για την Πολιτική Προστασία κα Μαίρη Τσιώτα – Μάρκου, κάνει γνωστό στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, (για το Δήμο Περιστερίου εν προκειμένω) κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους. Επίσης υποχρεούνται για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων επικίνδυνων για καύση ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους χώρους, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ο Δήμος Περιστερίου δύναται να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων με επιβάρυνσή τους, ενώ ποινικές κυρώσεις θα τους επιβάλονται από την Πυροσβεστική Αρχή.

Επισημαίνεται ότι στους προαναφερόμενους χώρους, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων- σπίρτων και άλλων υλών κατά το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017 (αντιπυρική περίοδος).

Πληροφορίες: κ. Θωμάς Ρουμπάκος- υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Περιστερίου (κιν. 6947966451).

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ