ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΦΥΛΛΟ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1917 ΚΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018

 Ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο, στις συνεδριάσεις του της 23.11.2017, ο Ισολογισμός της διαχειριστικής χρήσης 2016 και ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης 2018 του Δήμου Περιστερίου.

Ο ισολογισμός που ψηφίστηκε με 22 ψήφους υπέρ, 10 κατά και μια αποχή, είχε καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) 1.341.927,65 ευρώ με σύνολο εσόδων 5.125.385, 28 ευρώ και σύνολο εξόδων 3.657. 307,66 ευρώ.

Ο Προϋπολογισμός 2018 ψηφίστηκε με 20 ψήφους υπέρ και 8 κατά και είναι ισοσκελισμένος στα 87.361.500,26 ευρώ. Το χρηματικό υπόλοιπο των εσόδων είναι 14.543.703.99 και το αποθεματικό των εξόδων ανέρχεται στα 150.000,00 ευρώ.

Τα κονδύλια ανέλυσε ο αντ/ρχος Οικονομικών κ. Αλεξ. Σταυρούλιας και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι.

Λόγω χώρου, λεπτομέρειες θα παραθέσουμε στο επόμενο φύλλο μας και στην Ηλεκτρονική μας Εφημερίδα.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ