• FREEDOM
 • VELPA
 • PANAGOPOULOS

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΓΚΙΖΗΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
 • ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ

Εγκρίθηκαν ο ισολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός για το οικονομικό έτος 2010, καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων για το προσεχές διάστημα του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), σε πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Τα οικονομικά στοιχεία του ΑΣΔΑ φανερώνουν λογιστικό έλλειμμα 6.725.625,79 ευρώ, το οποίο οφείλεται στο γεγονός, ότι για έργα ενταγμένα σε ΣΑΕ ή το ΕΤΕΡΠΣ και τη Νομαρχία δεν καταβλήθηκαν τα σχετικά κονδύλια στον ΑΣΔΑ, ο οποίος τα εξόφλησε με δικούς του πόρους.

Όπως αναφέρθηκε, ο ΑΣΔΑ δεν έχει χρέη, δεν έχει πάρει δάνεια και διαθέτει σήμερα ταμειακό υπόλοιπο, που θα αυξηθεί μέχρι τo τέλος του έτους.

Με εισήγηση του πρόεδρου του ΑΣΔΑ κ. Ανδρέα Μποζίκα, άνοιξε ο διάλογος για την μακροπρόθεσμη προοπτική του Συνδέσμου, ο οποίος θα ολοκληρωθεί μέσα στο Φθινόπωρο. Τα βασικά σημεία της εισήγησης ήταν:

«Ο ΑΣΔΑ ιδρύθηκε το 1989, για να συντονίσει τη δράση και τις διεκδικήσεις των Δήμων και να τονώσει την κοινή αναπτυξιακή προσπάθεια. Οι πραγματικές ανάγκες που γέννησαν τον ΑΣΔΑ συνδέονταν με το μεγάλο πρόβλημα της αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης της Δυτικής Αθήνας και κυρίαρχος στόχος ήταν η αντιστροφή αυτής της κατάστασης.

Με τις συνεχείς προσπάθειες όλων των μέχρι σήμερα Διοικήσεων του Συνδέσμου, έγινε σημαντικό έργο σ' αυτή την κατεύθυνση.

Επειδή η κατάσταση στην Ελλάδα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στη Δυτική Αθήνα, είναι διαφορετική σήμερα απ' ότι στο παρελθόν, ο ΑΣΔΑ θα προσαρμοστεί στις ανάγκες της νέας εποχής.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΣΔΑ

Και βέβαια η προσαρμογή και η αλλαγή αυτή θα έχει και ένα χαρακτήρα ακόμα μεγαλύτερης μείωσης του λειτουργικού κόστους του ΑΣΔΑ.

Ήδη έχουν γίνει σοβαρές μειώσεις, οι οποίες επιτρέπουν με τη σειρά τους τη μείωση της οικονομικής συνεισφοράς των Δήμων - μελών στον ΑΣΔΑ. Αυτά έχουν συζητηθεί από το πρώτο κιόλας Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή της νέας Διοίκησης, έχει σταλεί σχετική επιστολή στους Δημάρχους και θα ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις μέσα στο φθινόπωρο.

Όσον αφορά τώρα την επικέντρωση του Συνδέσμου σε κάποια κρίσιμα ζητήματα, ο προσανατολισμός είναι σαφής:

Ο ΑΣΔΑ ως όργανο της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι απαραίτητο και αναγκαίο εργαλείο και ως τέτοιο θα διατηρηθεί. Μεμονωμένες απόψεις κάποιων παραγόντων που δεν έχουν ιδέα τι έχει προσφέρει και τι συνεχίζει να προσφέρει ο ΑΣΔΑ βρίσκουν την απάντηση στη θέληση όλων των Δημάρχων για τη διατήρησή του. Άλλωστε σε λίγες μέρες φαίνεται ότι εντάσσονται όλα τα έργα που έχει υποβάλει στο ΕΣΠΑ.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ο ΑΣΔΑ θα ρίξει μεγάλο βάρος:

-Στα θέματα του περιβάλλοντος, που περιλαμβάνουν την προστασία και οικολογική ανασυγκρότηση του Ποικίλου Όρους - Όρους Αιγάλεω, την προστασία και συντήρηση του Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης", την ενίσχυση του πράσινου μέσα στις πόλεις, την αποτροπή χωροθέτησης ρυπογόνων δραστηριοτήτων στη Δυτική Αθήνα.

-Στο θέμα της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προώθησης των βιοκλιματικών υλικών, της υιοθέτησης πρακτικών πράσινης ανάπτυξης

-Στην αντιμετώπιση ή ανακούφιση των κοινωνικών προβλημάτων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την στήριξη της απασχόλησης, το θέμα γενικά του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Επίσης, σημαντική πλευρά της δράσης του Συνδέσμου είναι η κατάρτιση μελετών για χρήση από τους Δήμους - μέλη του, από τον ίδιο τον ΑΣΔΑ ή από άλλους φορείς.

Ο ΑΣΔΑ όλα τα χρόνια της διαδρομής του ήταν η φωνή της Δυτικής Αθήνας. Ο ΑΣΔΑ θα παραμείνει άξονας ενότητας και κοινής δράσης των Δήμων της Δυτικής Αθήνας και στην προσεχή περίοδο, γιατί οι 800.000 κάτοικοί της δικαιούνται να έχουν μια δυναμική και ισότιμη συμμετοχή στο μέλλον της πατρίδας μας.

 • ASDA
 • ASDA
 • LAKIWTIS
 • ANAGENISSI
 • despotis
 • pita
 • KASOURIDIS
 • ARSENOPOULOU
 • KARAKWSTAS
 • STAVROULIAS

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ