• FREEDOM
 • ZWIS
 • BEKIARISST

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΓΚΙΖΗΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
 • ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020 μέ τήν άρση τών περιοριστικῶν μέτρων καί τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Κλήμης χοροστάτησε καί ἐτέλεσε τό Ἱερό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας στόν Ἐνοριακό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.

Σέ κλίμα ἐμφανοῦς συγκινήσεως οἱ πιστοί προσῆλθαν στόν Ἱερό Ναό γιά νά συμμετάσχουν στή Θεία Λειτουργία καί νά μεταλάβουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, συμμορφούμενοι ἀπολύτως μέ τά μέτρα ὑγιεινῆς ὅπως αὐτά ὁρίσθησαν ἀπό τήν Πολιτεία καί τήν Ἱερά Σύνοδο, τά ὁποῖα καί τηρήθησαν ἐπακριβῶς σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως μας.

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά τήν ἀνάγνωση τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου στήν σύντομη προσλαλιά τοῦ τόνισε χαρακτηριστικά:

“Σήμερα Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος μετά ἀπό δίμηνη πνευματική δοκιμασία ἄνοιξαν καί πάλι οἱ Ἐκκλησίες μας. Ὅλοι μαζί σηκώσαμε αὐτό τόν Σταυρό τῆς δοκιμασίας ἐκ τῆς φοβερᾶς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ.

Σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός σας καί οἱ ἱερεῖς μέ χαρά ἀτενίζουν καί πάλιν τά εὐλογημένα πρόσωπά σας. Ὅλοι μαζί ἐν εἰρήνῃ, μέ εὐλογημένη ταπείνωση καί προσευχή, μέσα ἀπό τό Ἱερό Μυστήριο τῆς ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ, πού τελοῦμε αὐτή τήν ὥρα, καλούμεθα νά ἀκολουθήσουμε τά βήματα τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ.

Αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ζητήσω ταπεινά συγγνώμη, ἐάν σέ κάτι ἄθελά μου σᾶς ἐλύπησα, ἤ ἐάν κάτι περιμένατε περισσότερο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό σας ὅλο αὐτό τό δύσκολο χρονικό διάστημα. Θέλω ὅμως νά γνωρίζετε ὅλοι σας ὅτι καθημερινά ἐν πλήρει ταπεινώσει καί σιωπή προσευχόμουν καί τελοῦσα μέ τούς καλούς μου Ἱερεῖς Παρακλήσεις μετά σχετικῶν εὐχῶν διά τήν ἴασιν τῶν προσβληθέντων ὑπό τοῦ φονευτοῦ ἰοῦ, τῶν νοσηλευομένων στά νοσηλευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας ἀδελφῶν μας, ὑπέρ περιφρουρήσεως τῶν εὐπαθῶν ὁμάδων καί διά τούς ἐν γήρατι ὄντας, ὑπέρ ὑγείας καί ἐνισχύσεως τῶν Ἰατρῶν καί τῶν Νοσηλευτῶν τῶν Θεραπευτικῶν Ἱδρυμάτων τῆς χώρας μας, καθώς καί ὑπέρ ὑγείας σύμπαντος τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως . Καί θέλω νά γνωρίζετε πώς μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἡ μεγαλύτερη ἀρετή εἶναι ἡ ὑπακοή ἐν ταπεινώσει.

Σέ αὐτές τίς δύσκολες καί ἐπίπονες μέρες πού περάσαμε ὁ Ἐπίσκοπός σας ἔκανε ὑπακοή στήν Ἱερά Σύνοδο καί οἱ Ἱερεῖς στόν Ἐπίσκοπό τους δεχόμενοι προκλητικές ἐνέργειες, πειρασμούς καί προκλήσεις προερχόμενες εἴτε ἀπό ἀντιεκκλησιαστικές συμπεριφορές, εἴτε ἀπό ἄτομα πού διακατέχονται ἀπό ὑπερβάλλοντα ζῆλο γιά τά Ἱερά καί τά Ὅσια τῆς πίστεώς μας. Ὅμως μέ ἀγάπη καί ὑπομονή προσπαθήσαμε καί προσπαθοῦμε νά σηκώνουμε τό σταυρό τῆς ὁμολογίας τῆς Ορθοδόξου πίστεώς μας πρός ὅλους τούς ἀδελφούς μας.

Ἤγγικεν ἡ ὥρα παιδιά μου, ὁ καταβάς ἐξ οὐρανοῦ Ἄγγελος, ἀπεκύλησε τόν λίθον! Ἀπό σήμερα μποροῦμε νά ξαναζήσουμε μέσα στό σπίτι τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας, μέσα στόν ἁγιασμένο χῶρο τῶν Ναῶν μας πού εἶναι ἁγιασμένοι καί εὐλογημένοι μέ τήν Χάριν τῶν Ἐγκαινίων καί νά αἰσθανθοῦμε κατά Χάριν παιδιά τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, ἔστω καί μέ τήν ὕπαρξη περιοριστικῶν μέτρων.

ΔΥΟ ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

Γιά τοῦτο σέ κάθε Ἱερό Ναό τῆς Μητροπόλεώς μας θά τελοῦνται Θεῖες Λειτουργίες κάθε Σάββατο καί δύο κάθε Κυριακή γιά νά μπορέσουν ὅλοι οἱ Χριστιανοί μας νά ἀνταποκριθοῦν στό κάλεσμα τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας. “Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω πρός με καί πινέτω”.

Ἐλᾶτε διψασμένα παιδιά μου, ἐσεῖς δηλαδή πού διψᾶτε γιά γάργαρο πνευματικό νερό καί μετέχετε τῶν ἱερῶν καί σωστικῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐλᾶτε μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης στό κράσπεδο τῆς Ὡραίας Πύλης καί γευθεῖτε τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Κυρίου μας, εἰς ἴασιν ψυχῆς καί σώματος καί ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Γευθεῖτε καί ξεδιψάστε ἀπό τοῦ ζῶντος ὕδατος γιατί “ἐκεῖνος πού θά πιεῖ ἀπό τό νερό πού ἐγώ θά τοῦ δώσω, δέν θά διψάσει στόν αἰῶνα”. Ναί! “Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος”.

Πρό τοῦ “Δι΄ εὐχῶν” ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τούς Ἱερεῖς, συμφώνως μέ τήν ἐντολήν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, ἐτέλεσε Ἱερόν Τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ὑπό τῆς ἐνσκηψάσης λοιμικῆς νόσου τοῦ Κορονοϊοῦ τελειωθέντων ἀδελφῶν μας.

 

Χριστός Ἀνέστη!

 

(Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

2105719777 - 2105721148 (ἐσωτ. 9)

( Δελτίο Τύπου -Περιστέρι 18.5.2020)

 

(ΜΑΪΟΣ 2020)

 • KALLIAFAS
 • LAKIWTIS
 • EN
 • FITA
 • ST
 • ENIMERWSI
 • INTERNET

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ