• FREEDOM
 • ZWIS
 • BEKIARISST

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΦΟΡΕΙΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΓΚΙΖΗΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
 • ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ο Δήμος Περιστερίου ανακοίνωσε την άμεση πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Περιστερίου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Περιστερίου θα προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη:

-δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας),

-έξι (6) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών καθαριότητας και

-οκτώ (8) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Γενικών καθηκόντων

Οι συμβάσεις θα αφορούν χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, δηλαδή έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από την αύριο, Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 έως και τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2021.

 Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

-Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών (άδειες, βεβαιώσεις κλπ), για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας). Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

-Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας για την ειδικότητα ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας) (βεβαίωση φορέα δημόσιου τομέα ή ασφαλιστικού φορέα κλπ).

-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί στο Δήμο Περιστερίου ως προσωπικό για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2021)

 • KALLIAFAS
 • LAKIWTIS
 • EN
 • FITA
 • ST
 • ENIMERWSI
 • INTERNET

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ