• ROUSSOS
 • ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
 • ΛΑΜΠΡΑΚΟΣ
 • ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
 • ΛΕΩΝΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΦΟΡΕΙΣ

 • DR. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΛΑΛΕΝΗΣ
 • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛ. ΓΚΙΖΗΣ
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΟΦΙΝΑΚΟΣ
 • ΘΕΟΔΩΡΟΣ Κ. ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΓΓΛΕΖΟΥ
 • ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΤΑΓΙΑΡ
 • ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Κλήμης στά πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς του εὐθύνης γιά τούς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας κάλεσε σέ Γενική Σύναξη τό Δ.Σ. τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί ὅλους τούς Προέδρους τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων τῆς Μητροπόλεώς μας, μέ σκοπό νά τούς ἐνημερώσει λεπτομερῶς γιά ὅλες τίς δράσεις φιλανθρωπίας τῆς Μητροπόλεως μας σέ αὐτή τή δυσχερῆ χρονική περίοδο πού περνάει ἡ χώρα μας, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορονοϊοῦ ἀλλά καί γενικότερα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τούς πατέρες γιά τήν παρουσία τους ἀλλά καί γιά τό πολύ σημαντικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στή φιλανθρωπική διακονία, ἔδωσε τίς ἀπαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές γιά τή σωστή καί ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Φιλοπτώχων Ταμείων, ὥστε μέ χρονικό ὁρίζοντα τόν ἐπερχόμενο Σεπτέμβριο νά ξαναλειτουργήσουν ὑποδειγματικῶς τά Ἐνοριακά Συσσίτια, ἐάν τό ἐπιτρέψουν οἱ γενικότερες συνθῆκες.

Αὐτή τή χρονική περίοδο λόγῳ τῆς ἀναστολῆς λειτουργίας τῶν Ἐνοριακῶν Συσσιτίων ἐξαιτίας τῶν ἐπιβαλλομένων μέτρων γιά τήν καταπολέμηση τοῦ Κορονοϊοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου κατάφερε καί ἐντάχθηκε σέ Πρόγραμμα Σίτισης τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς καί διανέμει, τηρουμένων ὅλων τῶν ἀπαραίτητων ὑγειονομικῶν μέτρων, καθημερινῶς καί τά Σαββατοκύριακα 1750 μερίδες ἕτοιμων τυποποιημένων γευμάτων ἀρίστης ποιότητος.

Ἀκόμη, ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας τόνισε τήν ἀνάγκη τῆς σωστῆς ἐπιλογῆς ἄξιων καί ἱκανῶν συνεργατῶν, οἱ ὁποῖοι σέ συνεργασία μέ τούς Προέδρους τῶν Ε.Φ.Τ. θά προσφέρουν χεῖρα βοηθείας καί ἀρωγή σέ ὅλους τούς πιστούς πού προστρέχουν στήν Ἐκκλησία καί ζητοῦν βοήθεια.

Στή συνέχεια, ἔλαβε τό λόγο ὁ Ὑπεύθυνος καί Ταμίας τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί ἀφοῦ εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο γιά τό ἄοκνο ἐνδιαφέρον καί τήν συνεχῆ στήριξη πού παρέχει πρός ὅλους τούς Κληρικούς ἀλλά καί τούς λαϊκούς συνεργάτες τῶν Φιλοπτώχων Ταμείων ἐνημέρωσε τούς πατέρες γιά τήν πορεία τοῦ Γενικοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου τῆς Μητροπόλεως μας τόν ἕνα χρόνο εὐλογητῆς ποιμαντορίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας.

Ἀναφέρθηκε στά Προγράμματα Σίτισης στά ὁποία εἶναι ἐντεταγμένη ἡ Ἱερά Μητρόπολις ἀλλά καί σέ ὅλες τίς προσπάθειες τῶν ἀνά ἐνορία Φιλοπτώχων Ταμείων.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου μέσα σέ ἕνα χρόνο κατάφερε καί διένειμε πάνω ἀπό 368 τόνους νωπῶν, τυποποιημένων τροφίμων καί προϊόντων εἰδῶν ὑγιεινῆς καλύπτοντας ἔτσι οὐσιωδῶς τίς ἀνάγκες διατροφῆς καί διαβίωσης τῶν ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας καθώς ἐπίσης παρέχονται κατά τό δυνατόν χρηματικά βοηθήματα σέ ὅσους ἀποδεδειγμένως χρειάζονται οἰκονομική βοήθεια.

Εἰδικώτερα διενεμήθησαν:

•102 τόνοι νωποῦ καί κατεψυγμένου κρέατος

•14 τόνοι τυροκομικά προϊόντα

•35 τόνοι ζυμαρικά

•80 τόνοι λαχανικά

•90 τόνοι τυποποιημένα τρόφιμα

•25 τόνοι λάδι

•21 τόνοι εἴδη ὑγιεινῆς

Ἀκόμη, ἐνημέρωσε τόν Σεβασμιώτατο γιά τίς ἐπερχόμενες διανομές τροφίμων μέσῳ τοῦ Προγράμματος Τ.Ε.Β.Α., καρπός τοῦ ἀνύστακτου πατρικοῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας μέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ Α.Σ.Δ.Α., πρός ὅλα τά Ἐνοριακά Φιλόπτωχα Ταμεῖα καί δι' αὐτῶν στούς ἔχοντας ἀνάγκη ἀδελφούς.

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τή Σύναξη εὐχαρίστησε γιά μία ἀκόμη φορά ὅλους τούς παρευρισκομένους, τούς εὐλόγησε καί τούς εὐχήθηκε ὑγεία καί δύναμη στό πολύπλευρο καί οὐσιαστικό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στόν τομέα φιλανθρωπίας καί προσφορᾶς.

 

(Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου

2105719777 - 2105721148 (ἐσωτ. 9)

 

(ΙΟΥΝΙΟΣ 2020)

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 • LAKIOTIS
 • DIEK
 • IULIOS
 • ANASES
 • WIFI

ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ